كل عناوين نوشته هاي نگارنده

نگارنده
[ شناسنامه ]
در عالم جاي خالي ات ميميرم ...... جمعه 92/3/10
عـشق آمد و ويران شدنم ديد و برفت ...... جمعه 92/3/10
دلمست تر از قلب تو قلبي دگر ست ...... جمعه 92/3/10
سـيـنـه چـاکـم بـا نـگـاهـت،بانــگـاه گــاه گـاهــت ...... جمعه 92/3/10
نقالي5 ...... جمعه 92/3/10
عــالـم دل شـده از فـــرط نـگاهـــت رنـگـيـن ...... جمعه 92/3/10
  ==>   ليست آرشيو شده ها